PARTHIVI CONSTRUCTIONS PVT. LTD., Raipur, Chhattisgarh

Address: 
PARTHIVI CONSTRUCTIONS PVT. LTD. 27, Parthivi Royal. Parthivi Nagar, Hirapur Road, Raipur (C.G.)
Phone: 
0771-2327707, 4050157, 9425207860, 9300663529, 9425206879, 9300663523
Email: 
shailesh@parthivigroup.com, sanjay@parthivigroup.com
Website/URL: 
www.parthivigroup.com
PARTHIVI CONSTRUCTIONS